Ние вярваме

Изображение на печат Ангажирани в почтеност, отговорност, справедливост, прозрачност и иновации – това е движещата сила в Хималая.

Почтеност: Ние дълбоко ценим доверието на нашите клиенти, бизнес партньори и всички други заинтересовани страни. Ние печелим това доверие с вярност, последователност и честност във всичко, което правим.

Отчетност: Ние сме отговорни, както към нашите служители, така и към акционерите си. Системната работа ни помага да гарантираме отчетност във всяка стъпка.

Справедливост: Ние оставаме твърдо ангажирани с нашите правила и се ръководим изцяло от нашата етика. Това ни помага да взимаме безпристрастни и справедливи решения във всички ситуации.

Прозрачност: Отговорността е неделима част от етичните норми, които следваме. Независимо дали това са земеделски производители, търговци или клиенти, ние вярваме, че прозрачността ни помага да намерим лоялни партньори.

Иновации: Извеждането на идеи от лабораторията и прилагането им в реалния живот е иновативният подход, който ние следваме. Това ни вдъхновява в откриването и разработването на нови продукти, чиято единствена цел е да направят хората по-здрави и щастливи.