Нашият екип

В Хималая твърдо вярваме, че успехът на организацията зависи от качествата на хората. Най-добрите умове „произвеждат“ най-добрите резултати. Идеята е да бъдат намерени ярки, страстни хора, които са готови да поемат предизвикателства и да мислят извън рамките на традицията. Оставяйки верни на тази философия, ние израстваме до организация и продължаваме да бъдем лидери в иновациите за грижа за здравето чрез природата.

Днес семейството ни наброява над 5000 служители по целия свят, включително и екип от над 200 учени-изследователи. Години преди мантрата „равни възможности“ да стане популярна в индустрията, ние провеждаме политика срещу дискриминацията. Всъщност още през 1950г. нашият изследователски екип се ръководи от жена! Днес 24% от управленския ни състав за жени. Ние продължаваме да привличаме хора, талантливи, мотивирани и вдъхновени от идеята да осигуряваме здраве и благополучие в живота на всеки, който ни се довери.

Хората са най-важният актив и инвестицията в тях е от жизненоважно значение за нас. Ние вярваме, че като им даваме творческата свобода да прокарат границите на научните изследвания, хората ни разработват най-добрите продукти.

Всеки служител в Хималая е уникален и допринася за успеха на компанията. Всички ние сме ангажирани да открием различното.

Ние вярваме, че най-добрите резултати идват само тогава, когато всяка сутрин се събуждаш развълнуван от работата си. В нашата дейност, където години на научни изследвания могат да не доведат до резултати, страстта е единственото , което мотивира хората. Страстта на нашите хора, това е което отличава Хималая.

Нашият основател твърди, че когато открием хора с чист талант и страст, ние трябва да им създадем работа. Той вярва, че хората с виждане и страст са тези, които носят успеха на компанията.