НАШАТА МИСИЯ

Снимка на ръце и земно кълбо с листа. Здравето – неделима част от всеки дом – това е мисията, която Хималая следва. През годините компанията печели голямо доверие в грижата за здравето, базирана на природните богатства, високите си етичните норми и ценности към които се стреми и на който се уповава.

  • „Да възстановим и поддържаме здравето на хората използвайки богатствата на природата, чрез постиженията на съвременната наука".
  • „Само най-доброто е приемливо за нас. Всеки служител никога да не забравя обещанието си да надмине очакванията на хората".
  • „Следваме политика „от зародиша до клиента“ и стриктно я спазваме, за да са гарантирани резултатите. Работим в подкрепа на екологично чистите практики за запазване на околната среда“.
  • „Етика и прозрачни взаимоотношения за създаване на дългосрочни партньорства навсякъде по света“.
  • „Подкрепа, уважение и сътрудничество на всеки човек свързан с разработването, производството и разпространението на нашите продукти".

Мисията на Хималая се основава на убеждението, че доброто здраве трябва да бъде достъпно за всеки. Изследваме задълбочено природата, нейните богатства с най-съвременни техники и технологии, за да подобрим и развием нашите продукти.